Esta triste vida
Authorization Error

Resume from where you left off or start from the beginning?

The Walking Dead

Esta triste vida

Season 3 Episode 15 Aired 12-14-2016 tv-14

Rick y el grupo enfrentan un gran problema. Si quieren un pacto de paz con el gobernador, tendrán que hacer un enorme sacrificio.